Atenţie! Şi în acest an, comercializarea, deţinerea şi folosirea petardelor e strict interzisă!

Atenţie! Şi în acest an, comercializarea, deţinerea şi folosirea petardelor e strict interzisă!

Pentru a preveni evenimentele neplăcute care ar putea fi provocate în perioada sărbătorilor de iarnă prin folosirea petardelor, pentru a evita disconfortul produs cetăţenilor şi chiar rănirea unor persoane, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase atenţionează că "vânzarea obiectelor artizanale şi de distracţie fabricate sau confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice se face numai de către persoanele juridice autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate în condiţiile legii".

Conform unui comunicat al Poliţiei Bihor, spaţiile de comercializare a obiectelor artizanale şi de distracţie fabricate sau confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice vor fi construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice avizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă, în afara imobilelor de locuit şi pot funcţiona numai după obţinerea autorizaţiei emise în comun de către Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie.

Mai jos, comunicatul integral al IPJ Bihor, din partea poliţiştilor Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase:

Se interzice persoanelor juridice comercializarea către persoane fizice a obiectelor pirotehnice din categoriile 2 - 4, T.1, T.2, precum şi a pocnitorilor.

Persoanele fizice pot folosi obiecte pirotehnice din categoria I achiziţionate de la persoane juridice autorizate doar dacă respectă cerinţele esenţiale de securitate prevăzute de Art.14 şi anexa 1 şi prezintă o evaluare a conformităţii (C.E.), potrivit anexei 2 din H.G. 612/2010.

Producătorii au obligaţia să asigure etichetarea corespunzătoare a articolelor pirotehnice, altele decât cele destinate vehiculelor, în mod vizibil, lizibil şi de neşters, în limba sau limbile oficiale ale statului membru în care articolele sunt vândute consumatorului.

Eticheta articolelor pirotehnice trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
a) numele şi adresa producătorului, iar în cazul în care producătorul nu este stabilit în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European, numele producătorului şi numele şi adresa importatorului;
b) denumirea şi tipul articolului;
c) limita minimă de vârstă a persoanelor care le pot utiliza, cu respectarea prevederilor art. 18;
d) clasificarea în funcţie de categorie;
e) instrucţiunile de folosire;
f) anul producerii, pentru articolele pirotehnice de divertisment prevăzute în categoriile 3 şi 4;
g) distanţa minimă de securitate, după caz;
h) cantitatea echivalentă netă (CEN) de material exploziv activ.

Se interzice persoanelor fizice confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operaţiune cu obiecte pirotehnice din categoriile 2 - 4, T.1 şi T.2, precum şi a pocnitorilor sau petardelor.

Astfel, pentru a preveni producerea unor accidente cauzate de utilizarea ilegală şi necorespunzătoare a obiectelor pe bază de amestecuri pirotehnice, poliţiştii bihoreni împreună cu reprezentanţii altor instituţii abilitate în domeniu, vor organiza acţiuni de control în pieţe, târguri, depozite en - gross şi, în general, în zonele aglomerate.

Scopul acestor acţiuni constă în depistarea persoanelor care comercializează asemenea produse cu încălcarea dispoziţiilor legale şi luarea unor măsuri ferme faţă de cei care desfăşoară activităţi de comerţ ambulant, precum şi faţă de cei care încalcă dispoziţiile legale privind modul de folosire şi depozitare a acestor produse.

Potrivit prevederilor Legii nr.126/1995 modificată prin H.G. nr. 612/2010 constituie infracţiune orice operaţiune cu obiecte pirotehnice, respectiv confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, transportul ori folosirea fără drept a obiectelor pirotehnice din categoriile 2 - 4, T.1 şi T.2, precum şi a pocnitorilor, fiind pedepsite cu închisoare de la 3 luni la 1 an.

Pentru a preveni incidentele neplăcute şi chiar victimizarea populaţiei prin folosirea unor obiecte pirotehnice neconforme noilor prevederi legislative precum şi pentru menţinerea unui climat de siguranţă publică în preajma sărbătorilor de iarnă, rugăm cetăţenii să achiziţioneze obiectele pirotehnice din categoria 1 doar de la societăţi autorizate.

Totodată, cetăţenii sunt îndrumaţi ca, în cazul în care au sesizat comiterea unor fapte de natura celor mai sus menţionate, să se adreseze de îndată poliţiştilor care îşi desfăşoară activitatea în zonele în care locuiesc.CERINŢE ESENŢIALE DE SECURITATE
- conform prevederilor H.G. nr. 612/2010 -

1. "Fiecare articol pirotehnic trebuie să realizeze caracteristicile de funcţionare specificate organismului notificat de către producător cu scopul de a asigura cel mai înalt grad de securitate şi de fiabilitate posibil.


2. Fiecare articol pirotehnic trebuie să fie proiectat şi fabricat astfel încât să poată fi neutralizat în siguranţă printr-un procedeu adecvat, cu efecte negative minime asupra mediului.

3. Fiecare articol pirotehnic trebuie să funcţioneze corect atunci când este folosit în scopul în care a fost fabricat.

Fiecare articol pirotehnic trebuie încercat în condiţii reale. Dacă acest lucru nu se poate face într-un laborator, încercările trebuie efectuate în condiţiile în care articolul pirotehnic va fi utilizat.
În cazurile în care sunt aplicabile, următoarele informaţii şi proprietăţi trebuie să fie luate în considerare sau încercate astfel:
a) proiectarea, fabricarea şi proprietăţile caracteristice, inclusiv compoziţia chimică amănunţită (masa şi proporţiile substanţelor utilizate), precum şi dimensiunile;
b) stabilitatea fizică şi chimică a articolului pirotehnic în toate condiţiile de mediu normale şi previzibile la care poate să fie expus;
c) sensibilitatea la operaţiuni normale şi previzibile de manipulare şi transport;
d) compatibilitatea tuturor componentelor din punct de vedere al stabilităţii lor chimice;
e) rezistenţa articolului pirotehnic la umezeală, atunci când acesta este destinat utilizării într-un mediu umed sau în prezenţa apei şi când umezeala poate să influenţeze nefavorabil securitatea ori fiabilitatea acestuia;
f) rezistenţa la temperaturi joase şi înalte, atunci când articolul pirotehnic este destinat depozitării sau utilizării la astfel de temperaturi şi când răcirea ori încălzirea uneia dintre componente sau a articolului pirotehnic în întregime poate să influenţeze în mod nefavorabil securitatea ori fiabilitatea acestuia;
g) caracteristicile de securitate destinate să evite declanşarea sau aprinderea intempestivă ori accidentală;
h) instrucţiuni corespunzătoare şi, dacă este cazul, marcaje referitoare la securitatea manipulării, a depozitării, a utilizării (inclusiv distanţele de securitate) şi a neutralizării, scrise în limba sau limbile oficiale ale statului membru de destinaţie;
i) capacitatea articolului pirotehnic, a ambalajului acestuia sau a altor componente de a rezista la deteriorarea survenită în condiţii de depozitare normale şi previzibile;
j) indicarea tuturor dispozitivelor şi a accesoriilor necesare, precum şi a instrucţiunilor de folosire necesare pentru funcţionarea sigură a articolului pirotehnic.
În timpul transportului şi al manipulării normale, articolele pirotehnice ar trebui să fie însoţite de descrierea compoziţiei lor pirotehnice, cu excepţia cazului în care aceste informaţii sunt specificate în instrucţiunile producătorului.

4. Articolele pirotehnice nu trebuie să conţină:
a) explozivi comerciali, cu excepţia pulberii negre şi a compoziţiilor folosite pentru efecte luminoase;
b) explozivi militari".

"Articole pirotehnice de divertisment:

1. Producătorul trebuie să încadreze articolele pirotehnice de divertisment în diferite categorii, potrivit art. 5 - 7 din hotărâre, caracterizate prin cantitatea echivalentă netă de exploziv, distanţele de securitate, nivelul de zgomot sau alte caracteristici similare. Categoria trebuie să fie indicată clar pe etichetă.

a) Pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii:
(i) distanţa de securitate trebuie să fie de cel puţin 1 m. Cu toate acestea, dacă este necesar, distanţa de securitate poate fi mai mică;
(ii) nivelul maxim de zgomot nu trebuie să depăşească 120 dB (A, imp) sau un nivel de zgomot echivalent măsurat printr-o altă metodă adecvată, la distanţa de securitate;
(iii) categoria 1 nu trebuie să cuprindă petarde, baterii de petarde, petarde luminoase şi baterii de petarde luminoase;
(iv) pocnitorile din categoria 1 nu pot să conţină mai mult de 2,5 mg de fulminat de argint".

 

 

Versiune mobil | completa