Casa Tineretului din Ioşia, revendicată de Primăria Oradea în instanţă

Casa Tineretului din Ioşia, revendicată de Primăria Oradea în instanţă

Primăria Oradea a anunţat, printr-un comunicat de presă, că a introdus la data de 15 septembrie 2010, o cerere de chemare în judecată împotriva Fundaţiei Române pentru Tineret Bihor.

"Casa de Cultură a Tineretului din Ioşia s-a aflat în proprietatea statului român până în anul 2000, când printr-o Sentinţă Civilă pronunţată de către Judecătoria Oradea, dreptul de proprietate a fost întăbulat pe Fundaţia Română pentru Tineret Bihor. Deoarece, în procesul în care a fost pronunţată Sentinţa Civilă din 2000, Municipiul Oradea nu avea calitatea de parte, sentinţa respectivă reprezintă un fapt juridic, care poate fi combătut de municipalitate prin orice mijloc de probă", se explică în comunicatul Primăriei.

Prin cererea de chemare în judecată, municipalitatea a solicitat instanţei să dispună: Rectificarea înscrierii din Cartea Funciară, anularea Sentinţei Civile nr. 6212/2000 pronunţată de către Judecătoria Oradea şi pe cale de consecinţă radierea dreptului de proprietate al Fundaţiei Române pentru Tineret Bihor şi întăbularea dreptului de proprietate publică a municipiului Oradea asupra imobilului şi terenului Casei de Cultură a Tineretului.

Primăria a argumentat că este îndreptăţită să iniţieze acest demers deoarece potrivit Legii nr. 150/1990, patrimoniul fundaţiilor pentru tineret se constituie din bunurile, inclusiv fondurilor băneşti, ce au aparţinut fostelor organizaţii ale tineretului comunist, precum şi din donaţii şi alte surse provenite în condiţiile legii. "Din dispoziţiile legii rezultă că acestea se referă la patrimoniul fundaţiilor pentru tineret deja existente, motiv pentru care dispoziţiile Legii nr. 150/1990 nu se aplică acelor fundaţii care s-au constituit după data intrării în vigoare a legii menţionate, respectiv după data de 21 mai 1990. Prin urmare dispoziţiile legale nu se aplică Fundaţiei Române pentru Tineret Bihor, care şi-a dobândit personalitatea juridică la data de 1 iulie 1991, deci după data intrării în vigoare a Legii nr. 150/1990", se mai arată în comunicat.

Reprezentanţi PMO afirmă că, prin urmare, imobilul Casei de Cultură a Tineretului nu a făcut obiectul Legii nr. 150/1990, ci a Legii nr. 18/1991, care stabileşte: "Construcţiile afectate unei utilizări sociale sau culturale trec fără plată, în regim de drept public, în proprietatea comunelor, oraşelor sau a municipiilor şi în administrarea primăriilor".

"Următorul act normativ care a regementat domeniul public şi privat al statului şi unităţilor administrativ teritoriale este Legea nr. 213/1998, care prevede că edificatele în care se desfăşoară activităţi de interes public trec de drept în domeniul public al municipiilor. După încheierea procesului care se află acum pe rolul instanţei, Primăria Oradea doreşte transformarea Casei de Cultură a Tineretului din Ioşia într-o Casă de Cultură a Studenţilor", au conchis reprezentanţii municipalităţii.

 

 

Versiune mobil | completa