Profesorii vor da anual testare psihologică

Profesorii vor da anual testare psihologică

Noutăţile exclusive ale proiectului Statutului personalului didactic sunt legate de calitatea cadrelor didactice, de modul în care se va face intrarea în învăţământ şi de titularizarea pe post. Nu vor avea dreptul să ocupe o funcţie în Educaţie persoanele care au această interdicţie stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală sau cele care desfăşoară activităţi care prin natura lor aduc atingere demnităţii profesionale sau bunelor moravuri, sau prestează activităţi comerciale în incinta şcolii.

 

De asemenea, cei care produc, comercializează, distribuie sau favorizează răspândirea de substanţe interzise, materiale obscene sau pornografice, inclusiv prin internet, şi chiar dacă aceste activităţi sunt desfăşurate în timpul liber, nu vor avea dreptul să profeseze în învăţământ. Nici cei care vor manifesta în public „activităţi cu componentă lubrică sau alte activităţi care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului ori alte activităţi necorespunzătoare deontologiei profesionale şi statutului de persoană responsabilă cu educaţia“ nu vor putea ocupa niciodată o funcţie în învăţământ.

 

Noul statut prevede extrem de clar că, anual, fiecare cadru didactic va prezenta „un certificat medical şi de atestare psihocomportamentală“ eliberat în urma examinării de către un medic de medicina muncii, respectiv psiholog acreditat, pe un formular stabilit de către MECI împreună cu Ministerul Sănătăţii. Nici cei cărora în ultimii 7 ani li s-a desfăcut disciplinar contractul de muncă nu vor putea exercita funcţii didactice. Cetăţenii unui stat membru al UE şi al Confederaţiei Elveţiene pot deveni profesori în România.

 

La  ocuparea funcţiilor de conducere (director, inspector) se interzice ca solicitantul să mai ocupe o altă funcţie de conducere similară în sistemul naţional de învăţământ.

 

mai multe puteţi citi în GÂNDUL

 

 

Versiune mobil | completa