Bacalaureatul se va desfăşura în două etape

Bacalaureatul se va desfăşura în două etape

Potrivit Codului Educaţiei, cele trei probe orale din timpul clasei a XII-a cuprind evaluarea performanţei în competentele lingvistice de comunicare orală în limba româna şi, după caz, în limba maternă, într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal şi evaluarea performanţei în compeţentele digitale.

 

Rezultatul evaluării performanţei în competentele lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se exprimă pentru fiecare elev prin nivelul de competenţă corespunzator din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Straine. Acest rezultat constituie baza primară de certificare pentru paşaportul lingvistic EUROPASS individual.

 

Elevii care susţin, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, se recunosc şi se echivalează, la cerere, rezultatele obţinute la aceste examene, conform unei metodologii aprobate prin ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

 

Rezultatul evaluării absolvenţilor de liceu se exprimă pentru fiecare elev prin notele obţinute la trei probe scrise obligatorii, plus proba scrisă de limba maternă, probă comună pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, la toate filierele, profilurile şi specializările.

 

Cele trei probe scrise obligatorii sunt la limba şi literatura română (probă comună pentru toate filierele, profilurile şi specializările), o probă scrisă diferenţiată în funcţie de filieră şi profil . Astfel, elevii pot susţine această probă la matematică (pentru profilul real din filiera teoretică, filiera tehnologică, sau, dupa caz, filiera vocaţională), istorie (pentru profilul umanist din filiera teoretică sau, după caz, filiera vocaţională).

 

La cea de-a treia probă scrisă, elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în două grupe. În prima grupă intră fizică, chimie, biologie sau informatică, iar în cea de-a doua grupă sunt cuprinse geografia, filosofia sau logica, psihologia şi, după caz, sociologia sau economia.

 

Citeşte mai multe despre examenul de bacalaureat pe www.mediafax.ro.

 

 

Versiune mobil | completa