EVALUAREA NAŢIONALĂ 2011: Vezi SUBIECTELE la proba de limbă şi literatură română

EVALUAREA NAŢIONALĂ 2011: Vezi SUBIECTELE la proba de limbă şi literatură română Foto: Mediafax//Liviu Maftei

Peste 220.000 de elevi din clasele a VIII-a au susţinut, luni, prima probă a evaluării naţionale, la Limba şi literatura română. Examenul a fost organizat în 4.973 de unităţi de învăţământ, la test fiind înscrişi 223.222 de elevi. Varianta de examen extrasă a fost cea cu numărul 7.

Iată subiectele:

I. Citeşte, cu atenţie, textul următor:

"A fost odată un împărat, şi-n curtea acelui împărat se afla un pom atât de înalt, încât nimeni nu era în stare să-i vadă vârful. Pomul acesta înflorea şi dădea rod în fiecare an, dar nici împăratul, nici curtenii lui, nici vreun alt om pământean n-a apucat să vadă poama din rodul acela.

Era, se vede, pe acolo, prin înălţimile nestrăbătute de ochiul omenesc, cineva care nu lăsa să cadă nicio poamă pe pământ, ci le culegea toate la timpul potrivit. Împăratul ţinea doar să afle cum sunt poamele rodite de pomul acela, şi a dat de ştire în toată împărăţia lui că aceluia care se va fi urcat în pomul acela şi va putea spune cum anume îi sunt poamele îi va da în căsătorie pe aceea dintre fetele sale pe care el însuşi şi-o va alege.

Au venit dar boieri de toate spiţele, feciori de împărat, până chiar şi feţi-frumoşi, dar nici unul n-a fost în stare să se urce în pom.

Era însă la curtea împărătească un flăcau ţantoş, si acesta s-a laudat mumei sale că el are să se urce, şi-a rugat-o pe aceasta să se ducă la împărat să-i spună că el se urca.

Împăratul nu credea aşa ceva şi l-a chemat pe Danciu la sine.
- N-o să fii nici tu în stare să te urci, i-a zis, şi să ştii că, dacă nu te vei putea urca, dau poruncă să-ţi taie capul.

Danciu s-a învoit să-i taie capul, dacă nu va fi în stare să se urce, şi a rugat pe împăratul să-i dea răgaz de trei zile ca să se gândească, iar în timpul acestor trei zile a pus pe un meşter faur să-i facă caţărătoare de fier, apoi s-a pus pe urcate.

S-a urcat omul şi iar s-a urcat timp de trei zile şi trei nopţi, şi de-o dată a dat în scoarţa copacului de o gaura prin care a intrat în o colibă în care a găsit o babă bătrână, de tot bătrână. El îi dete bineţele cuvenite.

-Bună seara, bunică dragă! îi zise apoi.

(Ioan Slavici, Rodul tainic)

A.1. Notează câte un sinonim pentru cuvintele subliniate în text.
2. Explică rolul virgulei în structura "Bună seara, bunică dragă!".
3. Precizează două structuri din text care surprind repere ale spaţiului descris.
4. Numeşte două moduri de expunere utilizate în textul dat.
5. Prezintă în maxim cinci rânduri semnificaţia structurii "Au venit dar boieri de toate spiţele, feciori de împărat, până chiar şi feţi-frumoşi, dar nici unul n-a fost în stare să se urce în pom".

B. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să argumentezi că textul citat aparţine speciei literare basm.

CLICK PENTRU A MĂRI

II. Citeşte, cu atenţie, textul următor:

"Meteoriţii, excursioniştii lumilor extratereste, sunt probe geologice care pot fi supuse unui examen direct pentru descoperirea urmelor de viaţă sau a produselor activităţii vitale în Cosmos. Ei au dimensiuni ce variază de la un micron şi chiar sub un micron, până la 10 kilometri. Cel mai impresionant ca dimensiune este un bloc de 65.000 de tone care a creat, cu patruzeci de mii de ani în urmă, un "Meteor crater", cu un diametru de 1.200 m.
Cel mai recent e un meteorit de 12 kg care a căzut în portbagajul unei maşini parcate în Teekskill - New York. El provenea dintr-un bolid extrem de luminos care parcursese, în 1992, 700 de km deasupra statului Virginia şi s-a spart în 40 de fragmente, totul fiind filmat de numeroase persoane. […]Se presupune că aceşti meteoriţi s-au format în jurul centurii de asteroizi existente între planetele Marte şi Jupiter". (Tudor Opriş, Enciclopedia lumii vii)

1. Formulează câte un enunţ în care să indici următoarele elemente care privesc textul citat
- dimensiunea posibilă a meteoriţilor;
- locul în care s-au format meteoriţii;
- scopul examinarii directe a meteoriţilor;
2. Scrie titlul volumului din care a fost extras textul dat şi numele autorului.
3. Notează litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideri corect. Propoziţia subordonată din fraza Meteoriţii, excursioniştii lumilor extratereste, sunt probe geologice care pot fi supuse unui examen direct pentru descoperirea urmelor de viaţă sau a produselor activităţii vitale în Cosmos este:
a) completivă directă
b) atributivă
c) completivă indirectă

4. Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în text.

B. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să descrii un tablou impresionant din natură (real sau imaginar).

CLICK PENTRU A MĂRI

Centrul Naţional pentru Evaluare şi Examinare (CNEE) a elaborat 10 variante de subiecte, în conformitate cu programa pentru evaluarea naţională la clasa a VIII-a şi cu modelul evaluărilor internaţionale, din care a fost extrasă varianta de subiect.

După finalizarea fiecărei probe scrise a evaluării naţionale, CNEE va publica pe site-ul oficial (http://subiecte2011.edu.ro) varianta de subiecte extrasă şi baremul de evaluare şi de notare pentru disciplina corespunzătoare.

Evaluarea lucrărilor va fi făcută de doi profesori din unitatea respectivă de învăţământ, de regulă unitate şcolară cu personalitate juridică.

MECTS a precizat că evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire şi o trece pe lucrare. În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează şi se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori.

Această notă este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a. Evaluarea naţională se desfăşoară anual, într-o singură sesiune.

Evaluarea naţională la clasa a VIII-a va continua marţi, 21 iunie, cu proba la Limba şi literatura maternă, şi miercuri, 22 iunie, cu proba de Matematică. Afişarea primelor rezultate este programată vineri, 24 iunie, până la ora 14.00. În aceeaşi zi, între orele 14.00 şi 18.00, pot fi depuse contestaţiile, care vor fi soluţionate în 25 şi 26 iunie. Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, va avea loc în data de 27 iunie.

 

 

Versiune mobil | completa